Датум на раѓање:
1 декември 1924
Место на раѓање:
Белград
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1986
Институции:
Област на работа:

Биографија