Датум на раѓање:
01.04.1898
Место на раѓање:
Сремска Митровица
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1979
Институции:
Област на работа:

Биографија