Датум на раѓање:
15.08.1897
Место на раѓање:
с. Кономлади
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1986
Институции:
Област на работа:

Биографија