Датум на раѓање:
21 јануари 1909
Место на раѓање:
Тетово
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1976
Институции:
Директор и прв диреигент на новооснованата Опера во Скопје
Област на работа:
Музичко творештво

Биографија

Роден е во Тетово на 21 јануари 1909 година. Дипломирал на Музичката школа во Белград. Диригентско искуство подоцна стекнал кај Лово Матачиќ и на Конзерваториумот “Моцартеум” во Салцбург.

Пред војната бил наставник на Музичката школа “Мокрањац” во Скопје и во други места, диригент на хорот “Мокрањац” во Скопје и на други хорови во Скопје и Белград. За овој период е музички соработник во повеќе листови и списанија: “Вардар”, “Скопски гласник”, “Глас Полога”, “Јужни преглед” и др. а соработува и во белградските усни новини, Коларчевиот народен универзитет во Белград и Народниот универзитет во Скопје.

Учесник е во НОБ и еден од организаторите и раководителите на муичкиот живот. Веднаш по ослободувањето во Скопје го основа и раководи првиот Државен симфониски оркестар и првиот полупрофесионален хор.

Во 1948 година станува директор и прв диреигент на новооснованата Опера во Скопје. Истовремено тој е главен музички уредник и помошник директор на Радио Скопје. Еден е од иницијаторите за основање на Македонската филхармонија и до неодамна нејзин директор. Скаловски е еден од основачите на Друштвото на композиторите и Друштвото на музичките уметници на Македонија и нивни долгогодишен претседател.

Како симфониски диригент Скаловски дирижирал во сите поголеми градови во Југославија, како и во странство.

Како композитор Скаловски има високи достигања особено во хорското музичко творештво. На познати меѓународни и југословенски музички фестивали се изведуваат негови хорски творби.

Автор е на голем број инструментални, вокални, вокално-инструментални и сценски компзиции.

Тодор Скаловски има поголем број одликувања и награди меѓу кои: Орден на трудот со црвено знаме; Ноемвриски наргради на градот Тетово и Октомвриска награда за житовно дело; републички награди за “Македонско оро”, “На Мечкин камен” и сојузна за “Македонско оро”, “Рапсодија ИИ ” и “Лик земја да смени”.

Композицијата “Македонско оро” има шест изданија во земјата и едно во Советскиот сојуз.

За дописен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 4 мај 1972 година.

Во периодот од е Секретар на Одделението за уменост.

Починал на 1 јули 2004 година.

Библиографија