Датум на раѓање:
25 мај 1892
Место на раѓање:
Кумровец
Членство во МАНУ:
Почесен член, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија