Датум на раѓање:
14.10.1895
Место на раѓање:
Љубљана
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија