Датум на раѓање:
28.08.1930
Место на раѓање:
Гевгелија
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1991
Институции:
Филозофскиот факултет во Скопје; Европската академија на науките и уметностите, Салцбург, Австрија.
Област на работа:
Филозофски науки

Биографија

Старделов, Георги (Гевгелија, 28 август 1930), филозоф, естетичар, есеист, книжевен критичар, антологичар, теоретичар и историчар на културата. Дипломирал на Филозофскиот факултет, на Катедрата за филозофија на Универзитетот во Белград (1953). Докторирал во филозофија на Универзитетот во Скопје (1965). Професор на Филозофскиот факултет во Скопје (1966-1995), и негов декан (1975-1977), прв декан на интердисциплинарните студии по новинарство (1977-1981), претседател на Филозофското друштво на Македонија и на Југославија, претседател на Друштвото на писателите на Македонија и претседател на македонскиот ПЕН центар. Почесен член на Друштвото на уметници во Шпанската кралска академија и редовен член на Европската академија на науките и уметностите. Професор гостин на неколку југославенски, европски и американски универзитети. За дописен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран во 1986, а за нејзин редовен член од 1991 година. Во периодот 2000-2004 бил потпретседател, а 2008-2011 нејзин претседател. Раководител е на Лексикографскиот центар во МАНУ од неговото основање во 2000. Основач и претседател на еден од најпознатите, сеопфатни и значајни хуманистички и интердисциплинарни макро проекти на МАНУ “Историја и култура на Република Македонија” (од 1993 година). Добитник на неколку домашни и странски награди и признанија. Автор е на повеќе од 30 значајни книги од областа на естетиката, историјата на естетиката и есеи. Автор на многу поетски и прозни антологии. Преводувал и уредил бројни капитални филозофски дела и автори. Ги има постигнато најзначајните резултати на полето на примена на филозофската херменевтика во анализата на книжевните и уметничките феномени.

Најзначајни дела:

Есеи (1958)
Модерното и модернизмот (1962)
Световите (1969)
Antej во потрага на почвата (1971)
Години на контроверзии (1977)
Помеѓу литературата и животот (1981)
Experimentum Macedonicum (1983)
Уморна Авангарда (1985)
Вовед во иднината (1986)
Искуства (1987)
Портрети и профили (1987)
Одземање на силата (1990)
Збирот aestheticae (1991)
Antej допира на почвата (1993)
Десет (1994)
Керубиново племе (1995)
Grandeurs (1997)
Nonbeing (2000)
Искушенијата на умот естетски (2003)
Балканска естетика Друг естетика (2004)
Angelus Novus (2004)
Ноќен градинар (2006)
Небесен клучар (2008)
Слушате ли, Каинавелијци? (2010)
Зборови. Ephemeris (2011)
Збирот aestheticae I – Јужнословенска естетика; Збирот aestheticae II – Балканска естетика и други естетика; Збирот aestheticae III – Историја на европска естетиката на XX век (2015)

Библиографија