• Зошто платформа за еколошка правда?
  Фотографијата е достапна на следниот линк:
  Photo Link
 • Што претставува Платформата за еколошка правда? 04 Февруари 2021
  Погледнете го краткото видео за целта на платформата, нејзините членови и информации и како можете да се приклучите кон неа на следниот линк:
  https://cpia.mk/shto-pretstavuva-platformata-za-ekoloshka-pravda 
 • Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни? 17 Февруари, 2021
  Погледнете го информативното видео со главните празнини во правната рамка за животната средина во Северна Македонија на следниот линк:
  https://cpia.mk/dali-vnatreshnite-mehanizmi-za-zashtita-na-zivotnata-sredina-se-efektivni-i-efikasni

Фотографиите од јавната презентација на Анализата на празнини и недостатоци одржана на 27 јануари 2021

 

Анализата на празнините и недостатоците- предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина
Документот за јавни политики: Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?

Инфорграфик – Државен инспекторат за животна средина, 19 март 2021
Линк за инфографик 1
https://www.cpia.mk/media/main/2021/03/20210319135402.jpg
Линк за инфографик 2
https://www.cpia.mk/media/inline/2021/03/135501budget_texture-01.jpg 

Видео за Документот за јавни политики:
Како до ефиксана и ефективна еколошка правда?
Новинарски стории:
Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?
Депонија Русино- Патот до интегрирано собирање и управување со отпад во Полошкиот регион
ГАП анализа на англиски јазик