Уредувачки одбор:
акад. Катица Ќулавкова (претседател)
акад. Витомир Митевски
доп. член Марјан Марковиќ

Меѓународен уредувачки одбор:
акад. Кајетан Гантар (Словенија)
проф. д-р Јан Соколовски (Полска)
проф. д-р Виктор Фридман (САД)
проф. д-р Кристина Крамер (Канада)
проф. д-р Татјана Вендина (Русија)
проф. д-р Ала Генадјевна Шешкен (Белорусија)
проф. д-р Горан Калоѓера (Хрватска)
проф. д-р Павол Жиго (Словачка)
проф. д-р Рајна Драгиќевиќ (Србија)
проф. д-р Мира Менац Михалиќ (Хрватска)
проф. д-р Викторија Ивашченко (Украина)