• Email

    claude@abbou.com

Датум на раѓање:
5 февруари 1943
Место на раѓање:
Мокнин
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2015
Институции:
Hospital Americaine, Service d Urologie, Hospital Henri Mondor, Francija.
Област на работа:

Биографија

Роден е на 5 февруари 1943 година, во Мокнин, Тунис. Во 1968 ги за­вршил студиите по медицина на Парискиот универзитет, а по до­бивањето на специја­ли­зацијата по уролош­ка хирургија во Па­риските болници во 1969, паралелно со не­говото формирање како хирург, професор Абу презел и истра­жувачка хируршка ак­тив­ност во рамките на Истражувачкиот цен­тар во болницата Bro­us­sais, а потоа во Henri Mondor.

Повеќе негови научни пуб­ликации биле проследени со меѓународни на­гради, а многубројни негови патенти биле предадени и реализирани во индус­три­јата. Во 1973 остварил едногодишен престој на Универзитетот Mac Gill во Монтреал, Канада каде се здобил со искуство во доменот  на трансплантацијата, како базичната така и клиничката, па така, веднаш по неговото враќање, ја реализирал првата трансплантација на бубрег во неговата матична  институција, во декември 1975, а нешто подоцна и на панкреас. После четиригодишен период како универзитетски клинички шеф, во 1984, тој е номиниран за универзитетски професор. Неговите мисии по едукација, истражувачка работа и клиничко лекување ги заокружува станувајќи Раководител на Уролошкиот Сервис при Универзитетскиот Болнички Центар Henri Mondor и превземајќи повеќе функции на Медицинскиот факултет при XII Париски универзитет Val de Marne во Creteil.

Во рамкита на својата богата професионална и научна кариера, проф. д-р. Клемент Клод Абу е универзитетски професор по уролошка хирургија на Универзитетот Вал де Марн во Париз, хирург во јавните париски болници, шеф на уролошкиот оддел на болницата Хенри Мондор во Кретеј, раководител на Онколошката група за водичот на Европската уролошка асоцијација, член на Врховниот совет на париските универ­зитети, член на Француската асоцијација по урологија и на бордот на Европската асоцијација по урологија како и на Светската, Американската и Германската асоцијација по урологија, шеф на неколку единици  и групи при универзитети и медицински центри, а бил претседател на фран­цускиот и европскиот конгрес на асоцијациите по урологија.

Во неговата богата научноистражувачка кариера се вбројуваат 3 медицински пронајдоци, 411 публикации во различни медицински  и научни списанија од англо-саксонското и француското говорно подрачје, реализација на бројни медицински изданија  и филмови (80), како и прва публикација на светско ниво за роботска хирургија во урологијата (септември 2000), после еден милион оперирани пациенти. Бил поканет како предавач на конференции и визитинг професор на универзитетите Џон Хопкисн, Колумбија, Сент Луис во САД, Монтреал и Квебек во Канада, како и на универзитети во Бразил, Шанама, Костарика, Арген­тина, Перу, Чиле, Мадрид, Барселона, Амстердам, Брисел, Лајпциг, Виена, Хелсинки, Краков, Мелбурн, Сиднеј, Пет, Тунис, Казабланка, Каиро, Тел Авив, Сингапур, Јокохама, Хонг Конг.

За својата проферсионална и научна работа е добитник на бројни награди и признанија од: Американскаото здружение за внатрешни веш­тачки органи, Европската асоцијација по урологија, неколку први награди за видеофилм, почесен професор на Германската и Мароканската асо­цијација по урологија и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Избран е за член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав во Одделението за медицински науки.