Датум на раѓање:
09.10.1894
Место на раѓање:
Ленинград
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија