Датум на раѓање:
23.06.1908
Место на раѓање:
Смедерево
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1991
Институции:
Област на работа:

Биографија