Датум на раѓање:
18.05.1899
Место на раѓање:
с. Исаково
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија