Датум на раѓање:
19.02.1928
Место на раѓање:
Лублин
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2006
Институции:
Област на работа:

Биографија