Датум на раѓање:
10.11.1901
Место на раѓање:
Белград
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1972
Институции:
Област на работа:

Биографија