Датум на раѓање:
11.09.1920
Место на раѓање:
Белград
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2000
Институции:
Област на работа:

Биографија