Датум на раѓање:
1912
Место на раѓање:
Санкт Петербург
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1986
Институции:
Област на работа:

Биографија