Датум на раѓање:
26.03.1892
Место на раѓање:
Заечар
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија