Датум на раѓање:
03.02.1917
Место на раѓање:
Битола
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1994
Институции:
Област на работа:

Биографија