Датум на раѓање:
29.04.1907
Место на раѓање:
Рајхенау
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1969
Институции:
Област на работа:

Биографија