Датум на раѓање:
21.02.1921
Место на раѓање:
Москва
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 1981
Институции:
Област на работа:

Биографија