Датум на раѓање:
2 март 1921
Место на раѓање:
Прилеп
Членство во МАНУ:
Почесен член, 2003
Институции:
Област на работа:
Писател

Биографија