Датум на раѓање:
1932
Место на раѓање:
Мостар
Членство во МАНУ:
Надвор од работен состав, 2009
Институции:
Област на работа:

Биографија