• БЛАЖЕ КОНЕСКИ/BLAZHE KONESKI

  Архивски документи - ПРЕПЕВИ Archive's documents - VERSIFICATION

 • КОСТА СОЛЕВ РАЦИН/KOSTA SOLEV RACIN

  Целосен фонд Кочо Рацин Full archive fond Kocho Racin

 • Годишно собрание на МАНУ

  Излагање на претседателот и секретарот на МАНУ, акад. Камбовски и акад. Матевски

 • Blaze Koneski

  President 1967 - 1975

 • Mihajlo Apostolski

  1976 - 1983

 • Jordan Pop - Jordanov

  1984 - 1991

 • Ksente Bogoev

  1992 - 1999

 • Georgi Efremov

  2000 - 2001

 • Mateja Matevski

  2001 - 2003

 • Cvetan Grozdanov

  2004 – 2007

 • Georgi Stardelov

  2008 - 2011

News & Events

предавање на проф. Томас Целтнер од Швајцарија
12 Oct 2016 07:16

Почитувани,
Ве покануваме на предавање на проф. Томас Целтнер од Швајцарија, на тема:
ИДНИНАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА - ШВАЈЦАРСКА ПЕРСПЕКТИВА
што ќе се одржи на 12 октомври 2016 (среда) во 12.00 часот во Амфитеатарот на МАНУ.         Акад. Момир Поленаковиќ, раководител  на Истражувачкиот це [ ... ]

more...
ИЗЛОЖБА ВО МАНУ МАКЕДОНИЈА НИЗ ИСКУСТВАТА НА ЗАГРЕПСКАТА МИНЕРАЛОШКА ШКОЛА
03 Oct 2016 08:18

  ФОТОГРАФИИ ОД ОТВАРАЊЕТО НА ИЗЛОЖБАТА: МАКЕДОНИЈА НИЗ ИСКУСТВАТА НА ЗАГРЕПСКАТА МИНЕРАЛОШКА ШКОЛА     (29 септември – 30 декември 2016)   Под покровителство на Македонската академија на науките и уметностите, Хрватската академија на науките и уметностите и Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, во  [ ... ]

more...
Older Articles