++389 (0)2 32 35 400

Со указ за прогласување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите (У. Бр. 18/67 од 23 февруари 1967 година) на Собранието на СР Македонија донесен е Законот за Македонската академија на науките и уметностите.
Врз основа на законот, именувана е Матична комисија, со задача да изврши подготовки за отпочнување на работата на Македонската академија на науките и уметностите, во следниот состав:

 1. Проф. Антон Бабиќ – редовен член на АНУБиХ,
 2. Д-р Милан Бартош – потпретседател на САНУ,
 3. Д-р Ксенте Богоев – ректор на Универзитетот во Скопје,
 4. Д-р Мирослав Каршулин – генерален секретар на ЈАЗУ,
 5. Проф. Блаже Конески – дописен член на ЈАЗУ и САЗУ,
 6. Д-р Братко Крефт – редовен член на САЗУ,
 7. Д-р Харалампие Поленаковиќ – дописен член на САНУ.

Втора седница на Матичната комисија за избор на првите членови на МАНУ одржана на 18-ти август 1967 г. во Вила „Уранија“ – Охрид во состав (од лево): Ксенте Богоев, Братко Крефт, Мирослав Каршулин, Милан Бартош, Блаже Конески, Харалампие Поленаковиќ, Анто Бабиќ.

Изборот на првите 14 редовни членови на МАНУ е извршен на 18 август 1967 година во просториите на Народниот музеј во Охрид, а избрани биле:

 1. МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ, директор на Институтот за национална историја – Скопје,
 2. Д-р ДИМИТАР АРСОВ, редовен професор на Медицинскиот факултет – Скопје,
 3. ВАСИЛ ИЉОСКИ, писател,
 4. СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, писател,
 5. БЛАЖЕ КОНЕСКИ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,
 6. НИКОЛА МАРТИНОСКИ, академски сликар,
 7. КИРИЛ МИЉОВСКИ, амбасадор, редовен професор на Економскиот факултет – Скопје,
 8. ДИМИТАР МИТРЕВ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,
 9. Д-р МИХАИЛ ПЕТРУШЕВСКИ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,
 10. Д-р ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ, редовен професор на Филозофскиот факултет – Скопје,
 11. Д-р БЛАГОЈ ПОПОВ, редовен професор на Природно-математичкиот факултет – Скопје,
 12. Д-р инж. ПЕТАР СЕРАФИМОВ, редовен професор на Архитектонско-градежниот факултет – Скопје,
 13. Д-р h.c. Д-р агр. ЃОРЃИ ФИЛИПОВСКИ, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет – Скопје,
 14. АЦО ШОПОВ, писател.

Првите членови на МАНУ

Изборот на претседател, потпретседател и секретар на МАНУ е извршен на Првото собрание на Академијата, одржано на 9 октомври 1967 година во Скопје. Притоа, на тие функции биле избрани следните академици:

 1. акад. Блаже Конески, претседател,
 2. акад. Харалмпие Поленаковиќ, потпретседател,
 3. акад. Ѓорѓи Филиповски, секретар.

Првото раководство на МАНУ (од лево): Ѓорѓи Филиповски, Блаже Конески и Харалампие Поленаковиќ

Свеченото отворање на Македонската академија на науките и уметностите е извршено на 10 октомври 1967 година во големата сала на Собранието на Република Македонија. На свеченото отворање, покрај членовите на МАНУ и делегациите на братските академии од другите републики, присуствуваа голем број претставници на јавниот, научниот и културниот живот од Републиката.
Свеченото собрание го отвори претседателот на Македонската академија на науките и уметностите акад. Блаже Конески, а го поздравија: Мито Хаџи Василев, претседател на Собранието на СРМ, акад. Грга Новак, претседател на ЈАЗУ, акад. Велибор Григориќ, претседател на САНУ, акад. Јосип Видмар, претседател на САЗУ, и акад. Васо Бутозан, претседател на АНУБиХ.
Од овој ден, Академијата ја започна својата научна и културна дејност, зацртана со законскиот акт за нејзино основање.
На Единаесеттото заседание на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, одржано на 10 октомври 1967 година, Македонската академија на науките и уметностите е примена за член на Советот, со што се вброила во редот на останатите југословенски академии на науките и уметностите.
На 8 март 1968 година, Собранието на Македонската академија на науките и уметностите, по разгледувањето од страна на Собранието на СР Македонија, го донесе статутот на МАНУ.
Основањето на МАНУ наиде на голем одглас во земјата и во странство. Над 40 академии од голем број земји од сите континенти го поздравија нејзиното основање. Академиите на науките и уметностите од Југославија ѝ подариле на МАНУ свои публикации, издадени од своето основање. Германската заедница за научни истражувања од Бад Годесберг – Сојузна Република Германија, исто така, ѝ подарила на академијата голем број публикации.
Во месец март 1968 година е извршен избор на членови на Претседателството на МАНУ, чија функција дотогаш ја вршеше Извршниот одбор на Академијата.