++389 (0)2 32 35 400

I Охридска школа на природно право „Демократија и владеење на правото“ 
19-25 јуни 2017

агенда, извештај, фотографии

II  Охридска школа на природно право Криминал од омраза и поврзани облици на криминалитет“
18-22 септември 2017

агенда, извештај, фотографии

III Охридска школа на природно право „Good governance and legal reforms“
3-10 јули 2018

агенда, извештај, фотографии

IV Охридска школа на природно право „Доброто управување и Евроатланските интеграции на Република Македонија“
6 декември 2018

агенда, извештај, фотографии

V Охридска школа на природно право Предизвици на реформата во правниот, политичкиот и безбедносниот систем во РСМ
 1-7 јули 2019

агенда, извештај, фотографии

VI Охридска школа на природно право „Основи на реформата на правниот систем во Република Северна Македонија и еколошката правда“
12 октомври 2021

агенда, извештај, фотографии

VII Охридска школа на природно право „Одржување на демократско општество преку зајакнување на неговите институции”
27 јуни – 2 јули 2022

агенда, извештај, фотографии

ПУБЛИКАЦИИ НА ОХРИДСКАТА ШКОЛА:

Societas et Scientia, vol.1, 2017

Societas et Scientia, vol.2, 2018

Societas et Scientia, vol.3, 2020-2021