++389 (0)2 32 35 400

Одделение за природно-математички и биотехнички науки

Во Одделението за природно-математички и биотехнички науки се застапени следниве научни области: математика, физика, хемија, биологија, технологија, земјоделски науки, и други природни и биотехнички науки.

Членови на Одделението се:

  • Дончо Димовски (математика)
  • Владо Матевски (ботаника)
  • Глигор Јовановски (структурна хемија)
  • Бојан Шоптрајанов (хемија)

Дописен член на Одделението е:

  • Блажо Боев
  • Валентин Мирчески
Списанија на Одделението за природно-математички и биотехнички науки:

Веб страница на списанието Прилози – Одделение за природно-математички и биотехнички мауки