Во организација на Истражувачкиот центар за компјутерски науки  и информатички технологии при Македонската академија на науките и уметностите, проф. д-р Ард Луи, раководител на Катедрата по теоретска физика на Оксфордскиот универзитет, одржа предавање на тема: Дали може симетријата спонтано да настане од алгоритамската природа на еволуцијата?

 

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk