На 28 февруари и 1 март 2019 година се одржа дводневен симпозиум во рамките на иницијатива COST Action no. CA17118 Action Title: Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer.

Поканата и агендата за настанот може да ги погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот: