МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
ИМА ЧЕСТ ДА ВЕ ПОКАНИ НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО
НА
ДЕНОТ НА АКАДЕМИЈАТА

                                                                              11:45-12:00 ч.   ПОЛОЖУВАЊЕ ЦВЕЌЕ НА СПОМЕНИКОТ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ
                                                                              12:00-12:15 ч.   РЕЧ НА АКАД. ЉУПЧО КОЦАРЕВ, претседател на МАНУ
                                                                              12:15-12:30 ч.   ДОДЕЛУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРИЗНАНИЕ
                                                                                                          „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ на годинашните добитници

Павол Жиго 
пригоден говор на акад. Марјан Марковиќ

Каролин Снајвели
пригоден говор на акад. Вера Битракова Грозданова

СВЕЧЕНА САЛА НА МАНУ
7 ОКТОМВРИ (ПЕТОК) 2022 ГОДИНА, ВО 12 ЧАСОТ