Почитувани,

Ве информираме дека промоцијата на книгата „Од Пирин до Скопје“ од акад. Иван Катарџиев е одложена од здравствени причини на авторот.

За датумот на одржување на настанот дополнително ќе Ве известиме.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk