Во организација на Амбасадата на Република Бугарија  во Република Македонија и Културно-информативниот центар на Република Бугарија во Република Македонија во Изложбениот салон на МАНУ беше отворена изложбата:  Балканот – поделено културно наследство – Антика по идеја и фотографии на г-дин Иво Хаџимишев.

 

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk