Фотографии од изложбата на дела на кандидати за дописни членови на МАНУ, членови на МАНУ надвор од работниот состав и почесни членови: