Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите има чест и задоволство да Be покани на отворањето на изложбата

ЧЛЕНОВИ НА АНУБиХ – ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ

која ќе се одржи на 11 април 2019 година во 20 часот во Ликовниот салон на Македонската академија на науките и уметносгите, бул. „Крсте Мисирков” бр. 2 – Скопје

Изложбата е организирана во рамките на меѓуакадемиската соработка на Македонската академија на науките и уметностите и Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина.

Изложбата ќе биде отворена до 22 април 2019 година.

Поканата за изложбата може да ја погледнете: ТУКА.

Постер за изложбата

Текст за изложбата

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук