МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ И УНГАРСКАТА АМБАСАДА

имаат чест да Ве поканат на

ИЗЛОЖБА  „HUNGARY at a GLANCE“

 на 10-ти АПРИЛ2014 година во 19 часот.

 

Во прилог на ова соопштение и официјалната покана.

 

invitation

Контакт

Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук