Ве известуваме дека по повод смртта на проф. Горан Стефановски, член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав, НУ Драмски театар – Скопје, Факултетот за драмски уметности, Македонската академија на науките и уметностите и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ќе одржат заедничка Комеморативна седница во просториите на Драмски театар на 10 декември (понеделник) 2018 година, во 12 часот.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук