Ве известуваме дека по повод смртта на проф. Горан Стефановски, член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав, НУ Драмски театар – Скопје, Факултетот за драмски уметности, Македонската академија на науките и уметностите и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ќе одржат заедничка Комеморативна седница во просториите на Драмски театар на 10 декември (понеделник) 2018 година, во 12 часот.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk