Конкурс за избор на членови на Македонската академија на науките и уметностите

 

Линк до конкурсот.

 

Правилник за постапката за избор на членови на МАНУ

Правилник за критериумите за избор на членови на МАНУ