Датум: 15 декември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

Меморијална средба во спомен на академик Георги Д. Ефремов

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот: