На 18 јуни 2018 година, Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките, во соработка со Министерството за надворешни работи на Република Македонија, организираа научна конференција на тема: „Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија и перспективите за евро-атланска интеграција на Република Македонија“

Целта на научната конференција е да се проникне во улогата на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија неговото влијае на евро-атланските интеграции на Република Македонија и Западен Балкан.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук