МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ И ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

имаат чест да Ве поканат на

НАУЧНИОТ СОБИР МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

МАНУ, 11 декември 2014 година (четврток), 10.00 часот

П Р О Г Р А М А
Проекција на документарен филм за Првата светска војна

ОТВОРАЊЕ НА НАУЧНИОТ СОБИР
акад. Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите

ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА
П р о м о ц и ј а :

МАКЕДОНСКИ АЛБУМ.
Документи од и за Македонското научно-литературно другарство и Македонската колонија во Санкт-Петербург
По повод 100-годишнината од Балканските војни и Букурешкиот мировен договор.
Автори: акад. Блаже Ристовски
проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска
Промотори: акад. Катица Ќулавкова
проф. д-р Димитар Пандев
11.30 часот – кафе пауза

РАБОТЕН ДЕЛ
Модератор: Драги Ѓоргиев

Владо Камбовски
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ НА ПАРИСКАТА МИРОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОД 1919 ГОДИНА

Блаже Ристовски
ПРОГРАМАТА НА МАКЕДОНСКИОТ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН КОМИТЕТ ВО ПЕТРОГРАД КАКО ИЗЛЕЗ ЗА БАЛКАНОТ ПО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Марјан Димитријевски – Лидија Ѓурковска
НЕУСПЕХОТ НА ГАЛИПОЛСКО-ДАРДАНЕЛСКИОТ УСПЕХ НА МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ

Зоран Тодоровски
ПОВЕДЕНИЕТО НА РАКОВОДСТВОТО НА ВМОРО ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Александар Трајановски
АКТУЕЛИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ТЕКОТ НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА (1914-1918)

Тодор Чепреганов
СОСТОЈБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ИСТОРИСКИ, ЕТНИЧКИ, ДЕМОГРАФСКИ, ГЕОГРАФСКИ, СТОПАНСКИ И СЛ. ВО СТУДИЈАТА НА ФОРИН ОФИС „МАКЕДОНИЈА“ ОД 1917 ГОДИНА

Александар Стојчев
МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ И МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Борче Илиевски
ЕТНОДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО БРЕГАЛНИЧКИОТ (ШТИПСКИОТ) ОКРУГ ВО ПЕРИОДОТ 1913-1918 ГОДИНА

Соња Николова
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО СЕЌАВАЊАТА НА ЏОРЏ ВАРД ПРАЈС, ОФИЦИЈАЛЕН ВОЕН КОРЕСПОНДЕНТ НА БРИТАНСКИОТ ВЕСНИК „ДЕЈЛИ МЕЈЛ“

Дискусија
Заклучни зборови