На страницата The Center for the Art of Translation од Сан Франциско, САД, објавени се преводи на англиски јазик на расказите Град и Преселба од Блаже Конески. Преводите се дело на проф. д-р Кристина Крамер од Универзитетот во Торонто, Канада.

Во продолжение е линкот до преведените раскази: https://www.catranslation.org/journal-post/the-city-the-move-koneski/