МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ 

имаат чест да Ве поканат на

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 160-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МИХАЈЛО ИДВОРСКИ ПУПИН

СВЕЧЕНАТА АКАДЕМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ на 16-ти јуни 2014 година во 12 часот во новиот објект на Македонскиот Народен Театар во Скопје.

 

Во прилог на ова соопштение и официјалната покана.

pokanaPupin