МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ 

имаат чест да Ве поканат на

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 160-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МИХАЈЛО ИДВОРСКИ ПУПИН

СВЕЧЕНАТА АКАДЕМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ на 16-ти јуни 2014 година во 12 часот во новиот објект на Македонскиот Народен Театар во Скопје.

 

Во прилог на ова соопштение и официјалната покана.

pokanaPupin

Контакт

Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук