На 5 март 2019 година, во организација на Истражувачкиот центар за културно наследство при Македонската академија на науките и уметностите и книгоиздателство Матица Македонска се одржа промоција на монографијата: Богородица Перивлепта (Свети Климент) во Охрид од академик Цветан Грозданов. Поздравно обраќање имаше акад. Таки Фити, претседател на МАНУ. Промотори беа г. г. Стефан, архиепископ охридски и македонски и на Јустинијана Прима, акад. Владо Камбовски, акад. Георги Старделов и д-р Сашо Цветковски.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk