Во организација на Истражувачкиот центар за проучување на културното наследство при Македонската академија на науките и уметностите, во Изложбениот салон на МАНУ беше отворена изложбата „Портретите на Св. Климент Охридски во ликовната уметност на Македонија и на соседните земји“ (изборот го направи акад. Цветан Грозданов).

Фотографии од настанот: