Untitled logo

На 16 мај 2017 година, Дипломатскиот клуб – Скопје со поддршка од Македонската академија на науките и уметностите одржаа Научната конференција „УЛОГАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КИРО ГЛИГОРОВ ВО МЕЃУНАРОДНОТО ЕТАБЛИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„ (по повод 100 години од раѓањето на Киро Глигоров, прв претседател на Република Македонија).

Поканата за научната конференција може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Контакт

Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук