На 2 октомври 2018 година, во малите сали на МАНУ, Илија Чашуле, член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа предавање на тема: „За супстратната лексика во македонскиот јазик“. Поздравна реч имаше акад. Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ.

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk