Почитувани

Македонската академија на науките и уметностите има чест да ве покани на предавањето на тема:

ЗА СУПСТРАТНАТА ЛЕКСИКА
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
од
Илија Чашуле,
член на МАНУ
надвор од работниот состав

Поздравна реч:
акад. Витомир Митевски,
секретар на Одделението за лингвистика
и литературна наука на МАНУ

Предавањето ќе се одржи на 2 октомври (вторник) 2018 година, во 12 ч. во малите сали на МАНУ.

Поканата за предавањето може да ја погледнете: ТУКА.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук