Untitled logo

Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на предавањето на Оливер Шмит, Виена, Австрија, професор на Институтот за проучување на Југоисточна Европа при Универзитетот во Виена и член на Австриската академија на науките на тема:

ПОЛИТИЧКАТА ДИЈАСПОРА ВО ВИЕНА ВО 20-ТИТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК: Виена како центар на македонските, албанските и хрватските национални активности

Предавањето ќе се одржи во МАНУ, на 28 април 2017 (петок), 12 часот.

Покана

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

Фејсбук