Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на

ПРИСТАПНОТО ПРЕДАВАЊЕ
на
проф. д-р Блажо Боев
по повод неговиот избор за дописен член на МАНУ

и на

ПРОМОЦИЈА
на монографијата
АЛШАР – светско природно наследство
ALCHAR – a world natural heritage
од авторите
Глигор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов,
Петре Макрески, Владо Матевски и Иван Боев

МАНУ, 14 ноември (среда) 2018, 12 часот

Поканата и програмата за пристапното предавање и за промоцијата може да ги погледнете: ТУКА.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук