На 14 декември 2018 година во малите сали на МАНУ, Истражувачкиот центар за културно наследство при Македонската академија на науките и уметностите организираше промоција на изданијата: „ОД ПАГАНСТВО ДО ХРИСТИЈАНСТВО (ОТ ЕЗИЧЕСТВО КЪМ ХРИСТИЯНСТВО)“ и „ДЕБЪРСКИ МАЙСТОРИ ВЪВ ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ“, произлезени од проектната соработка на МАНУ (Истражувачки центар за културно наследство) и БАН (Институт за изследване на изкуствата).

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk