На 14 декември 2018 година во малите сали на МАНУ, Истражувачкиот центар за културно наследство при Македонската академија на науките и уметностите организираше промоција на изданијата: „ОД ПАГАНСТВО ДО ХРИСТИЈАНСТВО (ОТ ЕЗИЧЕСТВО КЪМ ХРИСТИЯНСТВО)“ и „ДЕБЪРСКИ МАЙСТОРИ ВЪВ ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ“, произлезени од проектната соработка на МАНУ (Истражувачки центар за културно наследство) и БАН (Институт за изследване на изкуствата).

Фотографии од настанот: