На 19 декември 2018 во Македонската академија на науките и уметностите се одржа промоција на изданија во чест на првиот претседател на МАНУ академик Блаже Конески

Епоха Блаже Конески од академик Георги Старделов
Блаже Конески. Чествувања по повод јубилејот 50 години МАНУ,
приредувач академик Луан Старова
Критички изданија за Блаже Конески,
во редакција на академик Милан Ѓурчинов

Поканата и агендата за промоцијата може да ги погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk